Allmänna villkor

<< Tillbaka!

Definition

Med Creative Carpets menas i dessa köpvillkor bolaget Creative Carpets (bifirma till Aprio AB).

Beställning

Alla beställningar som görs på Creative Carpets webbplats är bindande. Se dock ”ångerveckan” nedan beträffande konsumentköp.

Personer under 18 år är ej berättigade att beställa från Creative Carpets webbutik utan målsmans medgivande.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Creative Carpets lider ekonomisk eller annan skada kommer att polisanmälas.

Priser

Samtliga priser i denna webbutik inkluderar gällande mervärdesskatt på 25%.

Vi reserverar oss för eventuella prisfel samt prisändringar på grund av ändrad momssats eller onormalt stora förändringar i inköpspriser utanför vår kontroll.

Frakt

Genom vårt avtal med DHL garanterar vi snabba och säkra leveranser i hela Sverige. Frakten aviseras till beställarens angivna adress varefter leveransen sker vid något av DHL anvisade uthämtningsställen (DHL Service Point). Fraktkostnaden är vikt- och volymberoende och räknas ut automatiskt av Creative Carpets webbutik när du väljer att gå till kassan.

Leveranstider

Merparten av vårt sortiment tillverkas vid beställning och leveranstiderna kan därför variera något beroende på tillgänglig produktionskapacitet. Tryckta mattor är normalt färdiga för leverans inom 3 veckor från beställning medan lagervaror skickas inom 3-4 arbetsdagar. Om Du beställer flera produkter med olika leveranstider skickas varorna först när samtliga produkter ankommit vårt lager.

Betalning

Creative Carpets erbjuder betalning med bank- eller kreditkort i webbutikens Kassa. Vi accepterar VISA och MasterCard. När du lagt din beställning debiteras den totala beställningssumman på ditt kort och pengarna dras därmed från ditt konto eller belastar krediten på kreditkortet (vilket beror på om ditt kort är ett bankkort eller kreditkort). Inga extra avgifter tas ut när du betalar med kort.
 
Kortbetalningar hanteras av Nets AB (fd Auriga), BABS samt Swedbank och inga kortuppgifter lagras hos Creative Carpets. Vi använder den bästa krypteringsteknologin (SSL) som finns på marknaden för att skydda dina kontokortsuppgifter. Alla transaktioner genomförs enligt säkerhetsstandarden 3D-Secure. Nets är en betalningsgateway - ett system som enbart distribuerar information om betalningar. Allt sker genom en säker anslutning och ett säkert system som uppfyller alla internationella säkerhetskrav och standarder. Nets AB är certifierade enligt PCI DSS.

Ångerrätt och distansavtalslagen

Som kund har du alltid ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det innebär att om du köper en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller Internet, har du enligt denna lagstiftning en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar att löpa den dag du mottagit varan.

Du har rätt att öppna och kontrollera den mottagna varan. Enligt nämnda lag gäller också att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Efter det att du skickat tillbaka varan (i dess originalförpackning) betalar Creative Carpets senast inom 30 dagar tillbaka det du ursprungligen betalat för varan. Du förpliktigar dig att själv stå för transportrisken samt returfrakt. Vänligen kontakta vår Kundtjänst i de fall retur av varor blir aktuellt då vi behöver uppgifter om ditt bankkonto (bank, clearingnummer samt kontonummer) för återbetalning. 

Ångerrätten gäller ej produkter som faller under kategorin Skapa din egen matta, vilka vi trycker med motiv som du själv laddar upp eller på annat sätt förser oss med. Då denna typ av kundunika varor ej kan säljas någon annanstans omfattas dessa inte av distansavtalslagen.

Reklamation

Reklamation måste ske till vår Kundtjänst inom 5 arbetsdagar från mottagandet av varan. Det åligger dig som kund att vid leverans öppna förpackningen och kontrollera innehållet.

Transportskador
Eventuella transportskador som upptäcks i samband med leverans skall påpekas till transportören. Spara även allt inner- och ytteremballage för att möjliggöra eventuell inspektion av fraktbolaget. Tag också ett digitalt fotografi och bifoga reklamationen. Sammantaget underlättar och påskyndar dessa åtgärder den fortsatta hanteringen av reklamationen.

Tillverkningsfel
Om mattan inte lever upp till angivna specifikationer, har skada som inte härrör till transport eller är feltryckt anmäler du detta till Kundtjänst tillsammans med ditt ordernummer. Hanteringen av er reklamation underlättas om ett digitalt fotografi kan bifogas.

Creative Carpets ersätter inte kostnader för mattläggning eller kostnader för tidsförlust och annan indirekt skada. Monterade och/eller installerade mattor kan ej reklameras.

Vid en eventuell tvist följer Creative Carpets ARNs (Allmänna Reklamationsnämnden) rekommendation.

Varumärken och immateriella rättigheter

Vid uppladdning eller på annat sätt inlämnande av original är kunden ansvarig för att regler gällande patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt följs och att kunden har äganderätt till och/eller vederbörligt tillstånd att reproducera fotografier, logotyper, texter, symboler eller andra av lag skyddade alster. Samtliga skyldigheter inom detta område ligger hos kunden.

Creative Carpets har ingen möjlighet att kontrollera samtliga kunders designer. Däremot görs stickprov och Creative Carpets förbehåller sig rätten att utan motivering annullera beställningar med motiv som är kränkande eller bryter mot lagstiftning mot t ex hets mot folkgrupp.

Flera av de referensjobb som visas på vår hemsida är från våra kunder och är endast att betrakta som visningsexemplar. Vi använder inga kunders designer i marknadsföringssyfte såvida detta inte i förväg godkänts av kunden. Vi förbehåller oss dock rätten att fotografera och använda motiv som vi bedömer intressanta för interna utbildnings- eller produktförbättringssyften.

Tryckåtergivning och produktionstoleranser

Färger återges olika på bildskärmar och pappersskrivare och varierar dessutom mellan fabrikat och modeller. Dessa kan därmed endast utgöra en ungefärlig grund för hur färger kommer att framstå på en tryckt matta. Små färgavvikelser kan också ske mellan mattor som är producerade vid olika tillfällen.

Creative Carpets har ej möjlighet att kontrollera bildkvaliteten på alla uppladdade original. Det åligger kunden att ansvara för att original stämmer överens med de rekommendationer om upplösning och bildkvalitet som finns angivet för respektive produkt och storlek.

Storlekar på färdiga produkter kan avvika med ±5% mot angivna mått. För heltäckningsmattor är storlekstoleransen ±3%.

Personuppgifter

När du beställer varor eller registrerar dig för elektroniskt nyhetsbrev hos Creative Carpets uppger du dina personuppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL, Personuppgiftslagen (1998:204), har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår Kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta dina personuppgifter till tredje part.

Cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tydlig information om det. 

En så kallad session-cookie sparas på din dator för att se till att varor du vill köpa hamnar i din egen kundvagn, samt att se till att du kan logga in på korrekt konto. Cookien innehåller ingen personinformation och det går inte att använda informationen på något sätt. Cookiens enda funktion är att tekniskt se till att man är korrekt inloggad på sitt eget konto. För att det ska gå att logga in och handla på creativecarpets.se krävs alltså att du har cookies aktiverat i din webbläsare.

Vi tillämpar IAB Sveriges rekommendationer för hantering av cookies, se under www.iabsverige.se.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Creative Carpets sida, som gör att Creative Carpets ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Creative Carpets befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt att det kan förekomma vissa fel i prissättning, mått samt texter på i vårt sortiment förekommande produkter. Färgavvikelser på grund av bildåtergivningen kan variera på olika bildskärmar.

Creative Carpets

Adress:

Telefon:
E-post:
Gubbängsvägen 106
122 45 Enskede
08 - 5221 9200
[email protected]

Samarbetspartners

Lite av varje

© 2024 Creative Carpets